Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej

Skład komisji:

1.Adam Łącki
2.Bartczak Stanisław
3.Dec Jerzy
4.Jaworska Dorota
5.Kręcichwost Czesław
6.Łopusiewicz Zbigniew
7.Marchewka Piotr
8.Mazurkiewicz Marek - Przewodniczący Komisji (od 20.05.2024r.)
9.Niebieszczański Ryszard
10.Październiak Beata
11.Rusinek Krzysztof

Zadania komisji określa §33 ust. 5 Statutu Powiatu Kłodzkiego.