Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska

Skład komisji:

1) Bicz Waldemar,

2) Cisakowski Michał,

3) Hecht Jacek - Wiceprzewodniczący Komisji,

4) Kanecka Małgorzata,

5) Kołt Józef,

6) Łącki Adam - Przewodniczący Komisji,

7) Niebieszczański Ryszard,

8) Ptak Ewelina,

9) Śliwińska Krystyna,

10) Zatoka Borysław.

(Uchwała Nr XI/116/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska)
(Uchwała nr XII/132/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska).
(Uchwała nr X/91/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego).
(Uchwała nr X/92/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego).

(Uchwała nr IX/64/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego).

(Uchwała nr XIV/117/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego).

 

Zadania komisji określa §33 ust. 6 Statutu Powiatu Kłodzkiego.