Logo facebook
30 maja 2024
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
22 °C
scroll
Zawilec Gajowy

Sprostowanie do artykułu z Gazety Kłodzkiej

SPROSTOWANIE

Nawiązując do artykułu prasowego pt: „PO znajomości?”, opublikowanego na łamach Gazety Kłodzkiej nr 592  autorstwa Romualda Pieli,  zawiadamiam o stanie faktycznym:

Spółka PMR Restrukturyzacje S.A. pełni zarząd nad PKS w Kłodzku S.A. – wr*.  w procesie restrukturyzacji sanacyjnej i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa została powołana do sprawowania tej funkcji na podstawie  Postanowienia Sądu Gospodarczego w Wałbrzychu z dn. 29 czerwca 2020 r. sygn. Akt VI GR 6/20.

Spółka FIMACO,  w toku prowadzonych procedur została zarekomendowana PKS w Kłodzku S.A. wr. przez doradcę PMR Restrukturyzacje S.A.. Firma świadczy wysokospecjalistyczne (niszowe) usługi księgowe z zakresu obsługi podmiotów w restrukturyzacji oraz upadłości. Fimaco, jeszcze przed zawarciem umowy o współpracę z PKS wspomagała doradcę oraz PKS w czynnościach księgowych i prawnych; uczestniczyła także w sporządzaniu spisu wierzytelności.  

W tym miejscu należy przede wszystkim odrzucić wszelkie sugestie o naruszeniach prawa, czy zasad etycznych związanych z nawiązaniem współpracy pomiędzy FIMACO a Przewoźnikiem.

Spółka PKS w Kłodzku S.A. wr. nie była bowiem zobowiązana do  przeprowadzenia publicznego przetargu bądź zastosowania innego trybu przewidzianego ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w celu zawarcia umowy z Fimaco o świadczenie usług księgowych. Jednocześnie należy podkreślić, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa wybór firmy świadczącej specjalistyczne usługi księgowe nie musiał być także poprzedzony przez Spółkę  zaproszeniem do składania ofert wobec innych podmiotów na rynku.

Tym samym, w żadnym razie nie doszło do naruszenia uregulowań prawnych. Ważny element we wskazanej procedurze stanowił natomiast czas, który obligował Spółkę do składania wniosków w ściśle określonych terminach (szczególnie w zakresie regulacji zobowiązań pracowniczych).

PKS w Kłodzku S.A. wr. decydując się na  outsourcing księgowości  kierowało się przede wszystkim kwalifikacjami pracowników specjalizujących się w skomplikowanym obszarze restrukturyzacji sanacyjnej. Ponadto, zlecenie tych zadań przynosi Spółce  oszczędności około 6 tys. zł. miesięcznie (w porównaniu do poprzednich kosztów zatrudnienia).

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A wr.., jak wiele firm, wskutek epidemii COVID- 19 znalazło się w wyjątkowo trudnym położeniu ekonomicznym. Instytucja restrukturyzacji przyniosła ochronę prawną dla majątku Spółki (wartość aktywów szacowana na kilkanaście milionów złotych)  oraz osób zwalnianych grupowo (odprawy, odszkodowania). Niestety, żadna z tzw. tarcz antykryzysowych nie była w stanie utrzymać całej załogi przedsiębiorstwa. W obliczu trwającej pandemii i licznych obostrzeń wprowadzonych przez Rząd RP, PKS aktualnie realizuje zaledwie 20% dotychczasowej siatki połączeń. Biorąc pod uwagę dziesięciomiesięczny interwał czasowy trwania pandemii, a wraz z tym comiesięczną utratę ponad 80% przychodów, trzeba przede wszystkim podkreślić,  że  Przewoźnik mimo wszystko nadal działa i istnieje. Jest to efekt trudnych decyzji i pracy całej Załogi PKS w Kłodzku S.A. wr.

Począwszy od lutego br. PKS rozbudowuje siatkę połączeń, licząc na uzyskanie stabilizacji i niezakłóconą możliwość prowadzenia przewozów publicznych. Zapewniam, że Zarząd prowadził i nadal prowadzi rzetelną, zgodną z prawem i uczciwą działalność na rzecz Spółki z nadzieją na powrót Firmy do normalnej działalności.

W trosce o wizerunek Firmy oraz dla poszanowania osób zatrudnionych w PKS w Kłodzku S.A. wr. apeluję o rzetelność dziennikarską i rozwagę przy formułowaniu treści transmitowanych w przestrzeni publicznej.

*wr – skrót „w restrukturyzacji”

Elżbieta Żytyńska

Prezes Zarządu PKS w Kłodzku S.A. – w restrukturyzacji

 

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 09-02-2021 14:44
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 09-02-2021 15:19
scroll

NA SKRÓTY

Prev